La frase o el vers

"Si enderroquéssim l'escola, quin bell centre d'interès"
Carles Salvador